parallax background
Polen Kimya

Faaliyetlerimiz

Tehlikeli Atık Geri Kazanım

Solvent geri kazanım; Atık sıvı karışımların birbirlerinden ayrılması için uygulanan temel yöntem olan damıtma yöntemi ile çalışır.. Tesiste gelen atık sıvılar reaktörelerde kaynama noktalarına göre damıtılarak ayrıştırılır.Ayrılan sıvılar ürün reçetelerine göre hazırlanarak 2.kalite selülozik tiner olarak piyasaya sunulur.
Boya Geri Kazanımı; Tarihi geçmiş,özelliğini yitirmiş atık boyaların gerekli kimyasal ve fiziksel işlemlerden geçirilerek 2.kalite boya olarak piyasaya sürülmesidir.

Asit Geri Kazanım

Tesisimizde nötralizasyon veya kimyasal çöktürme olarak bilinen yöntem ile kireç ya da NaOH kullanılarak atık asit geri kazanımı gerçekleştirilmiş olur. Nötralizasyon sonrası oluşan dip çökeltisi (tuz) bertaraf tesislerine gönderilir.

Tanker Temizleme

(Ambalaj Atığı Geri Kazanımı)

Kontamine olmuş metal varil-ıbc geri kazanımı

Tehlikesiz Atık Geri Kazanımı

Piyasadan tedarik edilen geri kazanımı/bertarafı için tesise alınan plastik atıkların yıkanarak temizlendikten sonra Plastik kırıcı makinesinde kırılmaktadır. Oluşan ürünler; Plastik,Plastik yongalar ve çapaklardır.